Órganos de goberno

Carlos Ferro Soto

Director

Ferro Soto, Carlos

cferro@uvigo.es

María José García Rodríguez

Secretaria

Rodríguez Domínguez, Mª del Mar

mrdguez@uvigo.es

Comisión Permanente

Ferro Soto, Carlos

cferro@uvigo.es

Rodríguez Domínguez, Mª del Mar

mrdguez@uvigo.es

González Vázquez, Encarnación

egzlez@uvigo.es

Vila Alonso, Mercedes

mvila@uvigo.es

Pardo Froján, Juan

jpardo@uvigo.es

Parada Dopico, Ana

adopico@uvigo.es

Dieguez Castrillón, Isabel

idieguez@uvigo.es

Consello de Departamento

O Consello de Departamento está composto por todos os profesores, axudantes e bolseiros de formación de personal investigador, ou equivalentes, do departamento, ademais dunha representación dos estudantes, PAS e bolseiros non incluídos no concepto anterior, elixidos segundo o establecido ao respecto nos estatutos da Universidade de Vigo (Artículo 6 do Regulamento de Réxime Interno do Departamento de Organización de Empresas e Marketing)

Información e impresos

Este é un espazo reservado para o profesorado de DOEM para consultar información administrativa e descargar formularios.

ir a descargas  |  impreso solicitude de vacacións  |  impreso anexo 3 solicitude de servizos
Imaxe corporativa

Este é un espazo reservado para o profesorado do DOEM para descargar elementos da imaxe corporativa.

ir a descargas