Órganos de goberno

María José García Rodríguez

Directora

Rodríguez Domínguez, Mª del Mar

mrdguez@uvigo.es

Fernando Comesaña

Secretario

Comesaña Benavides, Fernando

fercoben@uvigo.es

UAP

Unidade de Apoio

Departamental

Tel: 986 130 213 / 14 / 15

udeconomicas@uvigo.es

Comisión Permanente

Rodríguez Domínguez, Mª del Mar

mrdguez@uvigo.es

Comesaña Benavides, Fernando

fercoben@uvigo.e

González Vázquez, Encarnación

egzlez@uvigo.es

Vila Alonso, Mercedes

mvila@uvigo.es

Pardo Froján, Juan

jpardo@uvigo.es

Parada Dopico, Ana

adopico@uvigo.es

Dieguez Castrillón, Isabel

idieguez@uvigo.es

Consello de Departamento

O Consello de Departamento está composto por todo o profesorado, axudantes e bolseiros de formación de personal investigador, ou equivalentes, do departamento, ademais dunha representación dos estudantes, PAS e bolseiros non incluídos no concepto anterior, elixidos segundo o establecido ao respecto nos estatutos da Universidade de Vigo (Artículo 8 do Regulamento de Réxime Interno do Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia)

Impreso solicitud permisos

Este é un espazo reservado para o profesorado do DOEM para descargar formularios de soicitude de permisos

impreso solicitude de días de asuntos propios  |  impreso solicitude de vacacións
Imaxe corporativa

Este é un espazo reservado para o profesorado do DOEM para descargar elementos da imaxe corporativa.

ir a descargas