DOEM Logo
O Departamento de Organización de Empresas e Marketing está formado por un nutrido número de docentes e investigadores que desenvolven a súa actividade en boa parte das titulacións ofertadas pola Universidade de Vigo, nos seus tres campus. Trátase dun departamento do ámbito xurídico-social formado polas áreas de coñecemento de Organización de Empresas e Comercialización e Investigación de Mercados.
Dirección

Dirección

Coñece as personas que compoñen os órganos directivos do departamento.

Campus

Campus

Estamos nos Campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.


Investigación

Investigación

Coñece os grupos de investigación que forman parte deste departamento.

Máster

Máster

Amplía a túa formación a través dos másteres nas nosas áreas de coñecemento.