DOEM Logo
Grupos de Investigación
i-Mark
enlace web

Investigadora responsable:
Encarnación González Vázquez
egzlez@uvigo.es
OE4 (Información Empresarial e Comercio Electrónico)

Investigadora responsable:
Angeles Sandoval
sandoval@uvigo.es
GTI


Investigador responsable:
Fco. Javier Fernández López
fjfdez@uvigo.es
Grupo para a análise Empresarial

Investigadora responsable:
Mª Isabel Diéguez Castrillón
idieguez@uvigo.es
REDE
enlace web

Investigador responsable:
Xosé H. Vázquez
xhvv@uvigo.es
Grupo de Enx. de Organización
enlace web

Investigador responsable:
Carlos Prado Prado
jcprado@uvigo.es
G4plus Desarrollo Estratégico
enlace web


Investigador responsable:
Pedro Figueroa Dorrego
figueroa@uvigo.es
EMITUR (Grupo de Investigación en Meradotecnia e Turismo)
enlace web

Investigador responsable:
José Antonio Fraiz Brea
jafraiz@uvigo.es
OSIG (Organización, Sostibilidade, Innovación e Xestión)
Investigador responsable:
Juan E. Pardo Froján
jpardo@uvigo.es
Organización do coñecemento e desenvolvemento

Investigador responsable:
Pablo Cabanelas Lorenzo
pcabanelas@uvigo.es