DOEM Logo
MTUR

Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde.

Descripción

O Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde é unha titulación oficial con validez en todo o Espazo Europeo de Educación Superior.

O máster se imparte nun só curso (setembro-xullo), dividido en dous cuatrimestres de 30 créditos cada un. O primeiro componse de 5 materias e o segundo de 2 materias, prácticas e Traballo Fin de Master (TFM). O curso está organizado de tal modo que o alumno poida ir adquirindo coñecementos de forma progresiva ata plasmar todo o apreso nas prácticas de empresa e a realización do TFM.

Os ensinos do primeiro cuatrimestre abarcan estudos sobre a xestión das organizacións turísticas, o deseño, comercialización e promoción de produtos turísticos, o turismo interior e rural, os métodos de análise do turismo e influencia das novas tecnoloxías en hábitos de consumo, e a planificación de destinos turísticos e desenvolvemento sostible. Durante o segundo cuatrimestre abórdase o estudo do turismo de natureza e ecoturismo, o turismo termal e de saúde. Ademais, este cuatrimestre se reserva para o desenvolvemento do traballo fin de master e as prácticas externas.

¿Por qué facer el MTUR?

Ademáis da interesante oferta formativa que ofrecemos, especializada no Turismo Interior e de Saúde, e a oficialidade do mesmo, brindamos a oportunidade de cursalo a través de dúas vías: presencial ou semipresencial (a distancia).

A primeira está indicada para aqueles estudantes que dispoñen dun horario flexible para acudir ás sesións en aula, e sobre todo, que demandan un contacto directo co profesorado do master, tutorías presenciais e actividades que enriquezan a formación adquirida (saídas de campo e saídas formativas).

A segunda alternativa é a máis apropiada para estudantes que buscan horarios a medida en función das súas posibilidades. Neste caso terán acceso a unha plataforma virtual na que poderán descargar contidos sen horarios fixos. Entrega de actividades e exames poderanse xestionar a través desta plataforma e o contacto cos profesores poderá ser de modo virtual, cun compromiso de resposta de 48 horas.

Créditos

60 ECTS

Coordinadores/as

José Antonio Fraiz Brea
jafraiz@uvigo.es

Campus/centro donde se imparte

Facultade de CC Empresariais e Turismo
As Lagoas, s/n 32004 Ourense (Ver mapa)

Máis información en:

www.masterturismoourense.es